Tidslinje

 
 

03/2020
SmartFood-prosjektet starter som en idé

I samarbeid med det polske nasjonale senter for forskning og utvikling, arrangerte Norges forskningsråd en IdeaLab workshop i den hensikt at forskere fra ulike bakgrunner kunne møtes for å diskutere nærmere fremtidens byutvikling og utfordringer.

Forskere fra Polen og Norge møttes for første gang og ga grunnlaget til oppstarten på SmartFood-prosjektet.
CC BY SA (Public License): https://indiiigo.github.io/participatory-compsocsci-documentation/

09/2021:
Oppstartsfasen for SmartFood co-design

Etter måneder med forberedelser og evalueringer utført av internasjonale eksperter utnevnt av det polske nasjonale senter for forskning og utvikling, startet co-designfasen på SmartFood-prosjektet med planlegging av SmartFood-innovasjoner. Dette ble utført i samarbeid med forskere og innbyggere i den hensikt å utvikle nye ideer som støtter håndtering av mulige uforutsette utfordringer for fremtidens byer.

03/2022:
Oppstart av SmartFood-prosjektet med labs-skalatesting

 

01/2023:
Pilottesting av Urban Living (urbane husstander) med 3 husstander 

3-4 ukers pilottesting med 3 utvalgte husstander, finjusteringer av prototypeløsninger


03/2023:
Start av fullskalatesting i Urban Living Lab (lab. for urbane husstander)  

12 månders testing i 20 husstander


 

04/2024:
SmartFood-konklusjon


Polske og norske forskere rapporterer SmartFood-effektene, planlegger oppskalering og utarbeider konklusjon på bakgrunn av prosjektgjennomføringen.