Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

BI Norwegian Business School

BI Norwegian Business School er en av de ledende europeiske handelshøyskolene, med flere enn 20.000 studenter. Som én av mindre enn 1% av handelshøyskoler på globalt nivå med trippel akkreditering, er BI Norwegian Business School en av de mest sentrale bidragsyterne av forskningsbasert kunnskap med hensyn til forretnings- og ledelsesdisipliner.

BI teamet i SmartFood

Dr. Matilda Dorotic

Leder av SmartFood’s forskningsteam ved BI Norwegian Business School

Matilda Dorotic er førsteamanuensis ved BI Norwegian Business School. Matilda mottok sin Ph.D. fra Universitetet i Groningen i Nederland. Hennes forskningsbaserte interessefelt befinner seg i krysningspunktet mellom atferdsvitenskap og teknologi- spesifikt angående effektene som ny teknologi kan ha på mennesker og deres velvære. I flerdisiplinære forskningsprosjekter kombinerer Matilda kvantitative, empiriske forskningsmetoder med sosialpsykologi, ledelses- og markedsføringsteorier for å utforske innvirkningen som innovative selskapers tilnærming har på individer og samfunnet som helhet. Hennes arbeid har blitt publisert i ledende akademiske tidsskrifter. I SmartFood prosjektet bidrar hun i utviklingen av insentiver og tilnærminger for å måle husholdningers respons til sosioøkologisk innovasjon, samt leder BI Norwegian Business School sitt prosjektteam.

Prof. Carlos Velasco

Forsker

Carlos Velasco er førsteamanuensis ved BI Norwegian Business School (Norge), hvor han er en med-grunnlegger av Senteret for Multisensorisk Markedsføring. Carlos mottok sin D.Phil. i eksperimentell psykologi fra Universitetet i Oxford. Deretter jobbet han i en rekke postdoktor- og konsulentprosjekter i Europa, Asia, samt Nord- og Sør-Amerika. Hans arbeid befinner seg i krysningspunktet mellom psykologi, markedsføring og menneske-maskin-interaksjon, med et fokus på å forstå, og dra nytte av, våre multisensoriske erfaringer og deres veiledende prinsipper. Han har nylig skrevet boken «Multisensory experiences: where the senses meet technology» (2020, Oxford University Press). Ettersom Carlos’ forskning hovedsakelig omhandler forventninger tilknyttet mat, erfaringer og atferd er dette av relevans med hensyn til SmartFood-prosjektet. Hans tidligere forskning har resultert i både publikasjoner og presentasjoner i ledende mat-, sensoriske- og forbrukervitenskaplige tidsskrifter og konferanser.

 

 
Erlendur Helgason

Seniorrådgiver

Erlendur Helgason er seniorrådgiver ved forskningsadministrativ avdeling ved BI Norwegian Business School. Han er forskningsadministrator for SmartFood prosjektet ved BI Norwegian Business School.

 

Hilde Bronken Næss

Regnskap

Hilde Bronken Næss er Senior Financial Controller ved BI Norwegian Business School. I SmartFood prosjektet fungerer hun som budsjett-controller.