Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Maria Grzegorzewska Universitetet

Universitetet vårt, som ble etablert i 1922, ligger i hjertet av Warszawa i Polen, hvor det travle bylivet blander seg med roen i de nærliggende parkene. Blant våre største fordeler er høyt kvalifisert ansatte og de interessante studieprogrammene innen psykologi, sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid og kunstnerisk utdanning. Vi introduserer bærekraft til vår daglige læringsprosess ved å inkludere ulike prosjekter, f.eks. Grønn skolesekk for jordas klima eller Miljøutdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen. Vi er glad for å ha muligheten til å forberede lærerne våre på de pedagogiske utfordringene, inkludert omsorg for planeten vår og bærekraft. I SmartFood er MGU ansvarlig for kvalitativ og kvantitativ vurdering av brukernes holdninger og atferd knyttet til matforbruk, sunne matvaner og reduksjon av matsvinn, samt analyse av brukernes opplevelse basert på implementeringen av SmartFood

MGU teamet i SmartFood

Dr. Ewa Duda

Leder for SmartFood forskningsteamet ved MGU

Dr. Adamina Korwin-Szymanowska

Forsker ved MGU

 
Małgorzata Kamińska

Økonomiansvarlig ved MGU