Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Smartfood samler 6 universiteter og forskningsinstitutt: tre fra Polen og tre fra Norge

Vårt team syrkes av interdisiplinær ekpertise, som vil sørge for en fruktbar implementering av prosjektet:

  • Forskings-og Innovasjonssenteret Pro-Akademia Prosjekteier: urban matproduksjon, ernæring, energisystem og prosjektstyring

  • Universitet for Teknologi i Krakow  vanntilførsel til det innovative matproduskjonssystemet, regnvannstyring, ressurseffektivisering, samproduksjon av prototyper

  • Maria Grzegorzewska Universitetet i Polen  pedagogi, tilpasning av systemet til behov for eldre og funksjonsnedsette brukere, statistikk, virkningsanalyse og brukerinvolvering

  • Norsk institutt for luftforskning (NILU) – Elektronikk og kommunikasjonsteknologi for ulike applikasjoner innen sensorutvikling, databehandling, app- og spillutvikling, AI og IoT-plattformer

  • Handelshøyskolen BI – Smartby-teknologiens innvirkning på innbyggernes velvære, felteksperimenter, årsaksinferens, laboratorieeksperimenter, undersøkelse, anvendt psykologi, samskaping, utforming av positive motivasjoner.

  • Vestlandsforsking  samproduksjon av klimatilpasningsstrategi for å forsikre synergier mellom miljøpåvirkning i prosjektet og sosiale integrasjondesign