Resultater av WP7: 

Måle innvirkninger, oppskalering og tegnetimer lært for Cities of the Future

D7.1.1.Utslippskvantifiseringsmodellering og konsekvensutredningsrapport

D7.1.2. Analyserapport om CO2- og GHG-utslippsreduksjon i ulike ULL-skalaer

D7.2. Analyserapporter om sosioøkologisk innvirkningsvurdering på matforbruk, sunne matvaner og reduksjon av matsvinn

D7.3.1. Konsekvensutredningsrapport for oppskalering (vann-/energistyring og kostnader ved implementeringsanbefalinger)

D7.3.2. Hvitbok-rapport om politiske anbefalinger angående effekttiltak for å forbedre sunnere matvaner, redusere klimagassutslipp, matsvinn og forbedre bærekraftig samfunnsutvikling