Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Forsknings- og Innovasjonssenteret Pro-Akademia

Forsknings- og Innovasjonssenteret Pro-Akademia (RIC) er en tverrfaglig polsk non-profit forskningsorganisasjon som spesialiserer seg på anvendt forskning innen sirkulærøkonomi og bærekraftig energi. I over 25 år har RIC skapt nye produkter, teknologier og tjenester som støtter bærekraftig utvikling både i og utenfor Polen.
Siden 2015 er RIC sertifisert for å ha utviklet, implementert og vedlikeholdt et kvalitetsstyringssystem i tråd med ISO 9001 innen forskningstjenester. Siden 2018 har RIC fått EU-kommisjonens Research Award i HR Excellence. Siden samme år har RIC også hatt status som observatør av FNs (FN) rammekonvensjon om klimaendringer med bakgrunn i organisasjonens kompetanse innenfor konvensjonens områder, og er godkjent av partene i konvensjonen.

RIC er koordinator for SmartFood prosjektet og utvikler i tillegg RIC sine nye hydroponiske løsninger for matproduksjon. RIC implementerer også Urban Living Lab.RIC teamet i SmartFood

Łukasz Gontar, M.Sc., Eng.

Prosjektleder og hovedetterforsker for SmartFood

Dr. Max Kochański

Stedfortrendende prosjektleder for SmartFood

 
Katarzyna Korczak

Forsker (energi og bygg)SmartFood prosjektleder og kommunkasjonsleder


Andżelika Drutowska

Forsker (hydroponikk, insekt og mat)

Rafał Majzer

Forsker (co-design, løsningsintegrering)

Iwona Adamkiewicz

Prosjekt rådgiver, Forsker

 
Katarzyna Łopalewska

SmartFood leder økonomi