Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

SmartFood er finansiert  Norway Grants 2014-2021, og i statsbudsjettet til Polen via det Nasjonale Senter for Forskning og Utvikling innen prorgrammet "Anvendt forskning". Prosjektet har fått bevilget 1.275 € millioner fra Norge og 0.225 € millioner fra Polen. Totalt har prosjektet blitt bevilget 1.5 millioner Euro. Målet for prosjektet er å produsere en innovative bevisbasert sosio-tenisk rammeverk for en fremtidig bærekreaftig matproduksjon i byer.

Hvorfor SmartFood?

Ansvarlig forbruk og produksjon er en av de globale bærekraftgsmålene (SDG 12).


En betydelig del av maten vi spiser i dag er:

produsert ved bruk av sprøytemidler og fossile brennstoff, eller er prossesert og inneholder ingredienser som påvirker helsen vår negativt, er pakket i plastikk, som igjen skaper miljømessige problemer for søppelhåndtering. Maten er gjerne fraktet langt, som har store utslipp av drivhusgasser. Dette påvirker også private husholdsøkonomier.
Derfor ble SmartFood prosjektet utviklet for å vise at sammen kan vi endre dette. 

Visjonen bak SmartFood

 

Gro din egen mat i korridorene i bygget der hvor du bor, reduser utslipp og matsvinn, spar energi og transportkostnader! 

Forbedre din fysiske helse ved å endre dine matvaner og engasjer deg sammen med dine naboer.