Angażowanie mieszkańców w różnorodność żywnościową w miastach

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

SmartFood otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Badania Stosowane". Projekt korzysta z dotacji w wysokości 1,364,249.99 euro z Norwegii oraz z dotacji w wysokości 240,750.00 euro z budżetu RP. Całkowita wartość projektu wynosi 1,604,999.99 mln euro. Celem projektu jest  opracowanie i przetestowanie nowatorskich społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonych i inteligentnych miast przyszłości.

Dlaczego SmartFood?

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja to jeden z globalnych celów zrównoważonego rozwoju (SDG 12). 


Współcześnie, znacząca cześć naszej żywności jest:

  • produkowana z wykorzystaniem pestycydów i energii z paliw kopalnych,
  • przetworzona i zawiera składniki, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie,
  • pakowana w plastik, co stwarza problemy środowiskowe na wysypiskach i w oceanach,
  • przewożona na duże odległości, co powoduje emisje dużych ilości gazów cieplarnianych,
  • marnowana, co negatywnie wpływa na portfele gospodarstw domowych.
Polsko-norweski projekt SmartFood powstał, aby pokazać, że

razem możemy to zmienić

Wizja SmartFood

 

Wyhoduj własną żywność na korytarzu budynku w którym mieszkasz, zmniejsz emisję gazów cieplarnianych, ogranicz marnowanie żywności oraz koszty energii i transportu! Popraw swoje zdrowie fizyczne, zmieniając nawyki żywieniowe i nawiąż kontakt z sąsiadami!