Resultater av WP2: 

Co-design av sosial innovasjon

D2.1.Kjennetegn på sluttbrukere angående perspektivene til bærekraftig selvproduksjon- og forbruk av mat, samt engasjement tilknyttet atferdsmessig endring

D2.2 Co-design of the controlled socio-ecological experiment and attitudinal and behavioural measures

D2.3 Co-design av nudging-meldinger, tilbakemeldinger og insentiver