Resultater av WP1: 

Co-design av miljørettet innovasjon

D1.1.Co-design av hydroponiske løsninger

D1.2. Blueprint av vannhåndteringsløsninger for delt bruk av regnvann og vann fra A-C til urbant landbruk

D1.3. Co-design av energistyringsløsninger

D1.4.Co-design av løsninger for produksjon av spiselige insekter

D1.5. Anbefalinger om raffinering basert på tilbakemeldinger fra sluttbrukere om design av SmartFood-løsninger

D1.6.Manuskript om muligheter for å implementere løsninger for deling av regnvann inn i eksisterende bygninger