Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Universitetet for Teknologi i Krakow  
Faculty of Environmental and Power Engineering (FEPE)

Studieretningene utført ved FEPE er relatert til reduksjon av økologisk fotavtrykk, vannforvaltning og energisystem. CUT har erfaring med å utvikle bærekraftige løsninger for å håndtere vann i byer, for eksempel med en teknologi for gjenvinning, prosessering og revitalisering av forurensede områder (POIR.04.01.02-00-0032/17), og et vannforsyningsnettverk for kollektive system for vannforsyning (POIR.04.01.04-00-0041/18). I SmartFood er CUT ansvarlig for vann- og avløpsteknologi, spesielt design og implementering av svært effektive metoder for behandling av vann- og avløpsvann, vannforsyning og avløpshåndtering, overvannshåndtering og spesielt kvaliteten på regnvann.

CUT teamet i SmartFood

Joanna Bąk, Ph.D., Eng.

Leder for SmartFood forskningsteamet ved CUT