Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Norsk institutt for luftforskning

NILU er en uavhengig stiftelse/ forskningsinstitutt. NILUs forskning har som mål å øke kunnskap og forståelse for prosesser knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og farlige stoffer samt deres effekter på helse og miljø. Siden 1969 har NILUs forskning bidratt til godt klima, et sunnere miljø og bærekraftig samfunn. NILU legger vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode. I SmartFood er NILUs hovedansvar co-design og utvikling av IT SmartFood infrastruktur og system. I tillegg vil NILU være involvert i å måle effekten av prosjektet, inkludert kvantitativ analyse av CO2- og GHG-utslipp knyttet til matproduksjon og transport.

NILU teamet i Smartfood

Dr. Tuan-Vu Cao

Leder for Smartfood forskerteamet ved NILU

Håvard Vika  Røen

Forsker (programmering og software utvikler)

Mirjam Fredriksen

Forsker (programmering og software utvikler)

Torbjørn Heltne

Forsker (hardware utvikler)

Hai-Ying Liu

Forsker (miljøpåvirkning)

Rune Åvar Ødegård

Forsker

Dr. Matthias Vogt

Forsker

Heidi Fjeldstad

Økonomiansvarlig ved NILU

Christine Forsetlund Solbakken

Kommunikasjonsansvarlig ved NILU