Resultater av WP3: 

Co-design av IT-tilretteleggers innhold.

D3.1 Design av datainnsamlingsmetode og innhold i undersøkelsen

D3.2 Design av SmartFood Game innhold

D3.3 Design av SmartFood App innhold

D3.4 Design av SmartFood sensorsystemer

 

D3.5 Design av dataadministrasjonsplattform for SmartFood ULL’er