Resultater av WP6:

Urban Living Lab

D6.1.Rapport om pilottestene – Urban Living Lab 1

D6.2. Rapport om fullskalademonstrasjonen – Urban Living Lab 2

D6.3. Manuskript om overvåking av kvalitet på vann og mat