Resultater av WP5: 

Utvikling og tester – IT tilretteleggere

D5.1.Ulike versjoner av SmartFood Game

D5.2. Ulike versjoner av SmartFood App

D5.3. Design av metodikk for GHG-kvantifisering

D5.4. Prototype av SmartFood-sensorsystemet

D5.5. Data plattform og database