Partnerne

Arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Vestlandsforsking

Gjennom kunnskapsbygging har WNRI mål om å bidra positivt til innovasjon, politikkutforming, styring og verdiskaping innen teknologi og stordata, miljø- og klimavitenskap, reiseliv og plasserer sitt forskningsfokus innenfor bærekraftsmålene. Instituttet har som mål å ligge i forkant av nasjonal og internasjonal forskning, og ta del i utviklingen av Vestlandet i Norge.

WNRI teamet i SmartFood

Dr. Mari Hanssen Korsbrekke

Leder for SmartFood forskningsteamet på WNRI

Ida Tidemann-Andersen

Forsker (sosial påvirkning)