Resultater av WP4: 

Utvikling og tester - miljørettet innovasjon

D4.1 Fungerende prototype av hydroponisk skap og insektfarmboks (versjon i laboratorieskala)

D4.2 Fungerende prototype av hydroponisk skap og insektfarmboks (integrert versjon dedikert til ULLer)

D4.3 Teknisk prosjekt for modernisering og utvidelse av eksisterende system for oppsamling av regnvann og system for behandling av regnvann (med spesifikasjon)

D4.4 To vitenskapelige rapporter/manuskripter om kvaliteten på oppbevart regnvann og vann fra klimaanlegg (alternative vannkilder til springvann)

D4.5 Tekniske prosjekter med spesifikasjoner for solcelleanlegg dedikert til ULL

D4.7 Driftsmessige retningslinjer for husholdninger og bygningssjefer i ULL