Żywe Laboratorium Miejskie (Urban Living Lab)

Co to jest? Kto to realizuje?

Żywe Laboratorium Miejskie jest platformą do realizacji projektu SmartFood poprzez współpracę pomiędzy:
  • mieszkańcami miast,
  • naukowcami z Polski i Norwegii,
  • władzami publicznymi,
  • przedsiębiorcami.

Jakie działania zaplanowano?

Pracując razem i równolegle w kilku obszarach zrównoważonego rozwoju  (żywność, woda, energia, zmiana zachowań, oraz IT), Żywe Laboratorium  Miejskie pozwoli na:
  • opracowywanie i testowanie nowych rozwiązań dla miejskiej konsumpcji i produkcji żywności,

  • zdobywanie nowej wiedzy o opracowywanych rozwiązaniach i wyzwaniach związanych z ich wdrażaniem,

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju i integracji mieszkańców, naukowców, przedsiębiorców i władz lokalnych.

Lokalizacja

Kluczowym elementem Żywego Laboratorium Miejskiego SmartFood jest przestrzeń, w której powstają innowacje: nie jest to świat wirtualny ani laboratorium badawcze, ale rzeczywiste środowisko miejskiego bloku mieszkalnego.

Chcesz być regularnie informowany o postępach SmartFood?