Konsorcjum projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


NILU jest niezależną fundacją badawczą. Nasze badania mają na celu poszerzenie wiedzy i zrozumienie procesów związanych ze zmianami klimatu, składem atmosfery, jakością powietrza i substancjami niebezpiecznymi oraz ich wpływem na zdrowie i środowisko. Od 1969 roku nasze badania przyczyniają się do dobrego klimatu, zdrowego środowiska i zrównoważonego społeczeństwa. Kładziemy nacisk na otwarte badania, otwarte publikacje i kody open source. W SmartFood głównym obowiązkiem NILU jest współprojektowanie i rozwój infrastruktury i systemu IT SmartFood. Ponadto NILU będzie zaangażowane w pomiar wpływu projektu, w tym analizę ilościową emisji CO2 i gazów cieplarnianych związanych z produkcją i transportem żywności.

Strona internetowa: https://www.nilu.com/

Zespół

 
Dr Tuan-Vu Cao

Kierownik zespołu badawczego SmartFood w NILU

Tuan-Vu jest absolwentem Uniwersytetu w Oslo z tytułem doktora nauk technicznych (elektronika). Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu nowych technologii (zaawansowane czujniki, komunikacja bezprzewodowa, modelowanie oparte na uczeniu maszynowym) do monitorowania środowiska. W ramach projektu prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad systemami czujników do szaf do hydroponiki żywności.

Håvard Vika  Røen

Naukowiec (programowanie i rozwój oprogramowania)

Håvard jest absolwentem Høgskolestiftelsen på Kjeller. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu programowania i rozwoju systemów. W projekcie zajmuje się rozwojem aplikacji, gry i platformy do komunikacji SmartFood.

 
Mirjam Fredriksen

Naukowiec (programowanie i rozwój oprogramowania)

Mirjam jest absolwentką Norweskiej Szkoły Informatyki. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu programowania i prowadzenia projektów w zakresie rozwoju oprogramowania. W projekcie jest zaangażowana w rozwój aplikacji, gry i platformy do komunikacji SmartFood.

 
Torbjørn Heltne

Naukowiec

Torbjørn jest absolwentem MRIH (obecnie: NTNU). Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania sprzętu elektronicznego, tworzenia oprogramowania, komputerów wbudowanych, integracji czujników i komunikacji danych.

 
Hai-Ying Liu

Naukowiec  (ocena wpływu na środowisko)

Hai-Ying jest starszym naukowcem/ekologiem w NILU, konsultantem Nabolagshager w zakresie działalności miast zielonych i społecznych, posiada doktorat z biologii środowiskowej (UiO, NO, 2008) oraz tytuł magistra ekologii krajobrazu (IMU, CN, 2001). Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu wpływu na środowisko i oceny zrównoważonego rozwoju.

 
Rune Åvar Ødegård

Naukowiec

Rune jest dyrektorem NILU ds. cyfryzacji i absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu na kierunku Zarządzanie Kontrolą Zanieczyszczeń Środowiska. Jako były interdyscyplinarny badacz nauk o środowisku i technologii informatycznych, posiada szeroką wiedzę na temat różnych aspektów tworzenia oprogramowania. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu szerokiej gamy zaawansowanych systemów środowiskowych.

 
Dr. Matthias Vogt

Naukowiec

 
Heidi Fjeldstad

Specjalista ds. finansowych w NILU

 
 
Christine Forsetlund Solbakken

Komunikacja i promocja

Christine jest absolwentką Uniwersytetu w Oslo, Volda University College oraz BI Norwegian Business School. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu komunikacji.