Rezultaty pakietu zadaniowego WP4:
Opracowanie i testy laboratoryjne innowacji środowiskowych

D4.1 Roboczy prototyp szafy hydroponicznej i skrzynki na owady (wersja w skali laboratoryjnej)

raport w j. angielskim

D4.1 Roboczy prototyp szafy hydroponicznej i skrzynki na owady (wersja zintegrowana dedykowana dla ŻLM)

raport w j. angielskim

D4.3 Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu zbierania wód opadowych i systemu uzdatniania wód opadowych (wraz ze specyfikacją)

raport w j. angielskim

D4.4 Dwa raporty naukowe dotyczące jakości retencjonowanej wody deszczowej i wody z klimatyzacji (alternatywne źródła wody dla sieci wodociągowej)

raport w j. angielskim

D4.5 Projekty techniczne ze specyfikacją instalacji fotowoltaicznej dedykowanej dla ŻLM

raport w j. angielskim

D4.6 Raport o jakości żywności

raport w j. angielskim

D4.7 Wytyczne operacyjne dla gospodarstw domowych i zarządców budynków w ŻLM

 raport w j. angielskim