Rezultaty pakietu zadaniowego WP7:
Pomiar oddziaływania, skalowanie i wyciąganie wniosków

D7.1.1 Raport z modelowania emisji i oceny wpływu

raport w j. angielskim

D7.1.2 Raport z analizy redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych w różnych skalach ŻLM

raport w j. angielskim

D7.2 Analiza wpływu społeczno-ekologicznego na spożycie żywności, zdrowe nawyki żywieniowe i ograniczenie marnowania żywności

raport w j. angielskim

D7.3.1 Raport z oceny oddziaływania i możliwości skalowania (zarządzanie wodą/energią i zalecenia dotyczące kosztów wdrożenia)

raport w j. angielskim

D7.3.2 Biała księga - zalecenia dotyczące polityki w zakresie promowania zmian nawyków żywieniowych, zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, ograniczania marnotrawienia żywności i budowania zrównoważonych społeczności

raport w j. angielskim