Konsorcjum projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia to interdyscyplinarna polska organizacja badawcza non-profit, specjalizująca się w badaniach stosowanych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonej energii. Od ponad 25 lat CBI Pro-Akademia tworzy nowe produkty, technologie i usługi wspierające zrównoważony rozwój w Polsce i poza nią. Siedziba Centrum mieści się w Konstantynowie Łódzkim.

Od 2015 roku CBI Pro-Akademia posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie usług badawczych. Od 2018 r. CBI Pro-Akademia jest posiadaczem wyróżnienia Komisji Europejskiej "HR Excellence in Research Award". Od tego samego roku CBI Pro-Akademia posiada również status Obserwatora Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie zmian klimatu jako organizacji kompetentnej w obszarach Konwencji, zatwierdzonej przez Strony Konwencji.

W SmartFood, poza koordynacją projektu, CBI Pro-Akademia opracowuje nowatorskie rozwiązania hydroponiczne do produkcji żywności. CBI Pro-Akademia wdraża również Żywe Miejskie Laboratorium (Urban Living Lab).

Strona internetowa: https://www.proakademia.eu

Zespół

 
mgr inż. Łukasz Gontar

Kierownik naukowy projektu

Łukasz Gontar jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu ogrodnictwa i chemii żywności. Koordynuje całość badań naukowych w projekcie SmartFood. W szczególności koordynuje rozwój nowatorskich instalacji hydroponicznych SmartFood do zrównoważonej produkcji zdrowej żywności w korytarzach bloków mieszkalnych w miastach.

dr inż. Maksymilian Kochański

Zastępca kierownika naukowego projektu

Maksymilian Kochański jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie inżynierii zrównoważonych systemów energetycznych, zmiany zachowań i ekonomii eksperymentalnej. Razem z Łukaszem Gontarem współkoordynuje projekt SmartFood. W szczególności koordynuje integrację rozwiązań SmartFood i współprowadzi ocenę wpływu Żywego Miejskiego Laboratorium.

 
Katarzyna Korczak

Naukowiec (energia i  budynek)
Kierownik administracyjny projektu i koordynator ds. komunikacji

Katarzyna Korczak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zrównoważonych systemów energetycznych i angażowania konsumentów w zmiany zachowań. W SmartFood zajmuje się badaniami zapotrzebowania na energię. Koordynuje również działania promocyjne i komunikacyjne projektu. 

Andżelika Drutowska

Naukowiec (hydroponika, owady i żywność)

Andżelika Drutowska jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz doktorantką na tej samej uczelni. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu ogrodnictwa i analizy żywności. W SmartFood zajmuje się badaniami nad hydroponiką, owadami i produktami spożywczymi.

 
Rafał Majzer

Naukowiec (współprojektowanie, integracja rozwiązań)

Rafał Majzer jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu mechaniki i (współ)projektowania nowych produktów. W projekcie prowadzi badania dotyczące współprojektowania rozwiązań SmartFood, integracji rozwiązań oraz sensorów i sterowania.

 
Iwona Adamkiewicz

Doradca Projektu, Naukowiec

Iwona Adamkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystką Joseph Conrad Scholarship (Master of Business Administration) na Brighton University (Wielka Brytania). Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie innowacji, przedsiębiorczości i zarządzania ryzykiem. W projekcie odpowiada za strategię zaangażowania użytkowników końcowych, nadzór nad realizacją zapisów umów oraz zarządzanie ryzykiem.

 
Katarzyna Łopalewska

Dyrektor finansowy projektu

Katarzyna Łopalewska jest absolwentką Akademii Przedsiębiorczości w Łodzi. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu controllingu finansowego i raportowania projektów B+R. W SmartFood odpowiada za zarządzanie finansami projektu, raportowanie i audyt wewnętrzny.