Rezultaty pakietu zadaniowego WP3:
Współprojektowanie zawartości narzędzi informatycznych

D3.1. Projekt metody zbierania danych i zakresu ankiet

raport w j. angielskim

D3.2. Projekt treści gry SmartFood 

raport w j. angielskim

D3.3. Projekt treści aplikacji Smart Food

raport w j. angielskim

D3.4. Projekt systemu sensorów SmartFood

raport w j. angielskim 

D3.5. Projekt platformy zarządzania danymi dla miejskiego żywego laboratorium SmartFood

 raport w j. angielskim