Rezultaty pakietu zadaniowego WP6:
Żywe Laboratorium Miejskie

D6.1 Raport z testów pilotażowych – Żywe Laboratorium Miejskie 1

raport w j. angielskim

D6.2 Raport z demonstracji pełnoskalowej – Żywe Laboratorium Miejskie 2

raport w j. angielskim

D6.3 Manuskrypt dotyczący monitorowania jakości wody i żywności

raport w j. angielskim