Konsorcjum projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Nasza uczelnia, założona w 1922 roku, znajduje się w samym sercu Warszawy, gdzie ruchliwe życie miejskie miesza się ze spokojem pobliskich parków. Wśród naszych największych atutów są wysoko wykwalifikowana kadra oraz ciekawe programy studiów, takie jak Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Praca Socjalna i Edukacja Artystyczna. Wprowadzamy zrównoważony rozwój do naszego codziennego procesu uczenia się, włączając różnorodne projekty, m.in. Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi lub Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli. Cieszymy się, że mamy możliwość przygotowania naszych nauczycieli do wyzwań edukacyjnych, w tym troski o naszą planetę i zrównoważony rozwój. 

W SmartFood Akademia Pedagogiki Specjalnej odpowiada za jakościową i ilościową ocenę postaw i zachowań użytkowników związanych z konsumpcją żywności, zdrowymi nawykami żywieniowymi i ograniczeniem marnowania żywności, a także analizę doświadczeń użytkowników w oparciu o wdrożenie rozwiązań SmartFood.

Strona internetowa: http://www.aps.edu.pl/

Zespół

Dr Ewa Duda

Kierownik zespołu badawczego SmartFood w APS

Ewa Duda jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej (doktor nauk społecznych). Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji. W projekcie prowadzi badania z zakresu edukacji miejskiej, zmiany zachowań, zachowań prośrodowiskowych.

Dr Adamina Korwin-Szymanowska

Naukowiec

Adamina Korwin-Szymanowska jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z tytułem doktora Edukacji Zdrowotnej. WDo SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W projekcie prowadzi badania z zakresu innowacji społecznych. 

 
Małgorzata Kamińska

Finanse projektu

Małgorzata Kamińska jest członkiem Grupy Projektowej do spraw operacyjnych, strukturalnych i edukacyjnych w APS. Odpowiada za finanse i administrację projektu na APS.