Rezultaty pakietu zadaniowego WP5:
Opracowanie i testy laboratoryjne narzędzi informatycznych

D5.1 Różne wersje gry SmartFood

raport w j. angielskim

D5.2 Różne wersje aplikacji SmartFood

raport w j. angielskim

D5.3 Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych

raport w j. angielskim

D5.4 Prototyp systemu SmartFood Sensor

raport w j. angielskim

D5.5 Platforma danych i baza danych

raport w j. angielskim