Rezultaty pakietu zadaniowego WP1:
Współprojektowanie innowacji środowiskowych 

D1.1. Współprojektowanie rozwiązań hydroponicznych

raport w j. angielskim

D1.2. 
Projekt rozwiązania do zarządzania wodą do wspólnego korzystania z wody deszczowej i wody z klimatyzacji dla rolnictwa miejskiego

raport w j. angielskim

D1.3. Współprojektowanie rozwiązań z zakresu zarządzania energią

raport w j. angielskim

D1.4. Współprojektowanie rozwiązań w zakresie produkcji owadów jadalnych

raport w j. angielskim

D1.5. Rekomendacje w zakresie doskonalenia na podstawie informacji zwrotnej od użytkowników końcowych na temat rozwiązań SmartFood 

raport w j. angielskim

D1.6. Manuskrypt dotyczący możliwości wdożenia rozwiazań w zakresie wspólnej gospodarki wodą deszczową w istniejących budynkach

manuskrypt w j. angielskim