Konsorcjum projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Poprzez powiększanie stanu wiedzy, WNRI stara się pozytywnie przyczyniać do rozwoju innowacji, tworzenia instrumentów politycznych, zarządzania i tworzenia wartości w obszarach technologii, Big Data, naukach o środowisku i klimacie, podróżach i turystyce, kładąc nacisk na badania w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. Instytut dąży do bycia w czołówce badań realizowanych na poziomi krajowym oraz  międzynarodowym, jak również przyczyniać się do rozwoju zachodniej Norwegii.

Strona internetowa: https://www.vestforsk.no/en

Zespół

 
Dr Mari Hanssen Korsbrekke

Kierownik zespołu badawczego SmartFood w WNRI

Mari Hanssen Korsbrekke posiada doktorat z antropologii społecznej nadany przez Uniwersytet w Bergen. Jej badania koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, ruchach społecznych i transformacji klimatycznej. Pracuje jako naukowiec w Zachodnionorweskim Instytucie Badawczym, gdzie jest związana z Norweskim Centrum Zrównoważonej Adaptacji do Zmian Klimatu. W projekcie Smartfood Mari kieruje pracami w Zachodnionorweskim Instytucie Badawczym i pracuje nad aspektami wpływu społecznego oraz współprojektowaniem. 

Ida Tidemann-Andersen

Naukowiec (wpływ społeczny)

Ida Tidemann-Andersen jest liderem grupy badawczej Technologia i Społeczeństwo. Posiada tytuł magistra żywienia człowieka uzyskany na Uniwersytecie w Bergen. Do SmartFood wnosi swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu żywienia. Będzie uczestniczyć w pracach nad wpływem społecznym i aspektami współprojektowania.