Konsorcjum

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

SmartFood zrzesza 6 uczelni i ośrodków badawczych: trzy z Polski i trzy z Norwegii

Nasz zespół posiada interdyscyplinarną i komplementarną wiedzę, która zapewni pomyślną realizację projektu:

  • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia: Promotor projektu: miejska produkcja żywności, żywienie, systemy energetyczne, zarządzanie projektem

  • Politechnika Krakowska: zaopatrzenie w wodę nowego systemu produkcji żywności, gospodarowanie wodami opadowymi, poprawa efektywności wykorzystania zasobów, koprodukcja prototypów

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej: pedagogika, dostosowanie systemu do potrzeb starzejącej się populacji i osób z niepełnosprawnościami, statystyki, ocena wpływu, zaangażowanie użytkowników

  • Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU): elektronika i technologia komunikacyjna dla różnych zastosowań związanych z rozwojem systemu czujników, przetwarzanie danych, tworzenie aplikacji i gry, sztuczna inteligencja i platforma IoT

  • BI Norweska Szkoła Biznesu: wpływ technologii inteligentnych miast na dobrostan mieszkańców, eksperymenty terenowe, wnioskowanie przyczynowe, eksperymenty laboratoryjne, ankiety, psychologia stosowana, współtworzenie, projektowanie satysfakcjonujących zachęt dla mieszkańców

  • Zachodnionorweski Instytut Badawczy: koprodukcja strategii adaptacji do zmian klimatu w celu zapewnienia wpływu projektu na środowisko, projektowanie strategii integracji społecznej