Instrukcja obsługi SmartFood Kabiny

Wersja 2.0


Wprowadzone zmiany w dn. 21.02.2024:

  1. Dodano zdjęcie modułu technicznego (dolnego) ze wskazaniem pojemnika na odpady (strona 24)
  2. Zaktualizowano pole "wyciek wody z kabiny" w sekcji "Rozwiązywanie problemów" (strona 34)
  3. Zaktualizowano osobę do kontaktu (Koordynator uprawy) nadal dostępną pod tym samym numerem telefonu (strona 56)
  4. Inne drobne zmiany edycyjneWersja pierwsza (archiwalna) instrukcji obsługi SmartFood Kabiny: