Nabór Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

24.03.2022
Ogłoszenie o naborze Instytucji Goszczącej
SmartFood Urban Living Lab


Jesteś przedstawicielem władz Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanej w Łodzi? 
Zapoznaj się z poniższym pakietem informacyjnym, ogłoszeniem o naborze i wypełnij formularz zgłoszeniowy do 06.04.2022!

Jesteś mieszkańcem jednego z łódzkich bloków i chcesz wziąć udział w projekcie? 
Zachęć władze swojej Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby zapoznały się z poniższym ogłoszeniem o naborze i wypełniły formularz zgłoszeniowy!