Nabór Uczestników Badań SmartFood App

Weź udział w badaniach naukowych SmartFood!

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców budynków wielorodzinnych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu w do udziału w badaniach naukowych pt.:

"Wpływ aplikacji mobilnej SmartFood na zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców miast"

Aby wziąć udział w badaniach, zapoznaj się z poniższymi informacjami i wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Jaki jest cel badań? Gdzie, kiedy i przez kogo będą prowadzone?

Ogólnym celem badań jest uzyskanie wiedzy na temat:

 1. zakupów spożywczych dokonywanych przez członków gospodarstw domowych mieszkających w budynkach wielorodzinnych w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań.

 2. żywności spożywanej przez członków gospodarstw domowych w wieku powyżej 5. roku życia,

 3. odpadów spożywczych powstających w gospodarstwach domowych (żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, etc.),

 4. kontaktów mieszkańców z sąsiadami,

 5.  wpływu aplikacji mobilnej SmartFood na zmiany nawyków żywieniowych Uczestników w kierunku bardziej zrównoważonej i zdrowej diety, a także integracji Uczestników z sąsiadami.

Badania będą przeprowadzone w sposób zdalny, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, do marca 2024 roku.

Realizatorem badań jest polsko-norweskie konsorcjum naukowe SmartFood. Badania otrzymały dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Badania Stosowane".


Jakie korzyści uzyskasz dzięki udziałowi?

Dzięki udziałowi w badaniach, uzyskasz:

 1. dostęp do aplikacji mobilnej SmartFood, służącej do wspierania zmiany Twoich nawyków żywieniowych w kierunku bardziej zrównoważonej i zdrowej diety, a także lepszej integracji z sąsiadami. 

 2. dostęp do licencji Premium na aplikację mobilną Billy. Billy umożliwia łatwe monitorowanie swojego budżetu domowego. Dzięki aplikacji, będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki i sprawdzać na jakie kategorie przeznaczasz najwięcej.

 3. wynagrodzenie za wypełnienie Twoich zadań badawczych (100 zł brutto miesięcznie, do marca 2024).

Twój udział w badaniach:

 1. umożliwi sprawdzenie w praktyce jakie są wzorce konsumpcyjne oraz kontakty sąsiedzkie wśród mieszkańców polskich miast 
 2. może pozytywnie wpłynąć na Twoje nawyki żywieniowe oraz jakość kontaktów z sąsiadami
 3. może przyczynić się do poprawy stanu Twojego portfela dzięki lepszemu zrozumieniu na co wydajesz najwięcej.
O co będziemy Cię prosić
w trakcie badań?

Jeśli zgodzisz się wziąć udział w badaniach, zostaniesz poproszona / poproszony o:

 • zainstalowanie i regularne korzystanie na swoim urządzeniu mobilnym z dwóch aplikacji mobilnych: aplikacji SmartFood oraz aplikacji pomocniczej Billy, służącej do wykonywania zdjęć paragonów fiskalnych i ich automatycznej analizy

 • udostępnienie informacji na temat zakupów spożywczych dokonywanych przez członków gospodarstwa domowego poprzez przesłanie pliku CSV generowanego w aplikacji mobilnej na adres email aplikacjasmartfood@proakademia.eu (dosłownie trzy kliknięcia raz na miesiąc!);
 • uzupełnienie ankiety elektronicznej udostępnionej przez Realizatora Badań (raz na miesiąc).


W jaki sposób będziemy chronić Twoje dane?

Pozyskane od Ciebie dane będą poufne. Będziemy chronić wszystkie pozyskane od Ciebie informacje. Dostęp do Twoich danych osobowych, jak i nieosobowych będzie przysługiwać wyłącznie osobom upoważnionym, po autoryzacji wieloskładnikowej, tj. podaniu hasła oraz weryfikacji poprzez aplikację mobilną. 

Na zakończenie badań planujemy opublikowanie wyników. Wszelkie upublicznione informacje zostaną przedstawione w formie zbiorczych anonimowych podsumowań i nie będzie możliwe zidentyfikowanie poszczególnych uczestników badań w żadnych publikacjach ani prezentacjach.


Chcesz wziąć udział w Badaniach? 

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami i wypełnij formularz zgłoszeniowy!

 

Zgłoś swój udział!

Masz pytanie? 

Zapraszamy do kontaktu!


Katarzyna Korczak, Pracownik Naukowy

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki

katarzyna.korczak@proakademia.eu, +48 669 154 460