Nabór uzupełniający Uczestników SmartFood Urban Living Lab

Zapraszamy do udziału
SmartFood Urban Living Lab!


Poniżej prezentujemy dokumentację naboru uzupełniającego wraz z jego rozstrzygnięciem: listą rankingową osób zaproszonych do zawarcia umowy o udziale w projekcie. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy zakwalifikowanym uczestnikom! 

Dokumentacja naboru