2023.03.06 Rozstrzygnięcie naboru Instytucji Goszczącej oraz naboru Uczestników SmartFood Urban Living Lab

W dniu 06.03.2023 r. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Promotor Projektu SmartFood, rozstrzygnęło dwa nabory dotyczące SmartFood Urban Living Lab:
  • nabór potencjalnych Instytucji Goszczących
  • nabór potencjalnych Uczestników. 
Rozstrzygnięć naborów dokonano na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniach o naborach, opublikowanych na stronie www.smartfood.city, odpowiednio w dn. 27.12.2022 oraz w dn. 20.01.2023.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia oraz gratulujemy zwycięzcom!