Nabór Instytucji Goszczącej SmartFood Urban Living Lab

27.12.2022
Ogłoszenie o naborze Instytucji Goszczącej
SmartFood Urban Living Lab


Jesteś przedstawicielem władz Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej lub Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Uczelni, zlokalizowanej w jednym z miast województwa łódzkiego lub mazowieckiego
Zapoznaj się z poniższym pakietem informacyjnym, ogłoszeniem o naborze i wypełnij formularz zgłoszeniowy do 06.02.2023, do godziny 16:00! Nie zwlekaj – liczy się kolejność zgłoszeń!

Jesteś mieszkańcem bloku w łódzkim lub mazowieckim mieście i chcesz wziąć udział w projekcie? 
Zachęć władze swojej Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej lub Gminy, żeby zapoznały się z poniższym ogłoszeniem o naborze i wypełniły formularz zgłoszeniowy!