6.10.2021
Spotkanie inaugurujące projekt


Co za intensywne spotkanie! 6 października 2021 zakończyliśmy dwudniowe spotkanie inauguracyjne projektu. Przez najbliższe 3 lata wspólnie z norweskimi i polskimi partnerami będziemy opracowywać nowatorskie podejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w miastach. Wydarzenie było miejscem do pogłębionych dyskusji, wymiany wiedzy i możliwości usprawnienia planowanej współpracy naukowej.

Spotkanie inauguracyjne było pierwszym oficjalnym wydarzeniem w ramach projektu. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Każdy z partnerów przedstawił krótkie prezentacje, które dały jasny obraz naszych wspólnych celów w zakresie realizacji długoterminowej wizji miast przyszłości, w których przejście na zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji żywności wspiera zdrowe nawyki żywieniowe, zmniejsza uzależnienie od sprzedaży detalicznej żywności, ogranicza marnowanie żywności i wzmacnia więzi sąsiedzkie w blokach mieszkalnych.